Är du intresserad av att veta mer om hundarna? Sök information på SKK/Hunddata. Sök hund medhjälp av registreringsnummer eller namn.

Just nu har vi två produktiva hanhundar, Tverskaja Legenda Romka/Miilo och Mellvin's Precious Noel, de andra har uppnått den ålder då avelsrätten övergått till fodervärd.

I Rasklubbens arbete med RAS (rasspecifika avelsstrategier) har man räknat fram att varje hund inte ska ha mer än 21 avkommor under sin levnadstid, enligt 5%-regeln. Hanhund eller tik bör inte överskrida 44 barnbarn. Detta för att främja genvariationen i rasen. Siffrorna gäller till och med 2021.

Ingen av våra hanar, produktiva eller tidigare produktiva har överskridit den gränsen.

NOEL
AS52347/2019 Mellvin's precious noel

2019-08-25
Exteriörbedömd2020
Utställd i Sverige 2 SE cert och Herning 1 DK cert, 2021

SE UCH, SE JV-18, SE JV-19, SE V-19 Russkaya Roskosh Naslednik är pappa och (CK) Mellvin's Hilarious Princess Leia är mamma.

Noel bor hemma.

MIILO
AS46128/2019 TverskaYa Legenda Romka
2018-10-21

Exteriörbedömd 2020
Utställd i Herning2 DK cert, 1 Nordic cert, DKW-21

Tverskaya Legenda Schmel är pappa och Tverskaya Legenda Vesnushka   är mamma.

Miilo kommer från Ryssland och ägs av Lena och bor hos Lena, Lars och Alex.