Rasklubbens rekommendationer är
- Att i avel använda hundar som är fysiskt och psykiskt friska.
- Att i avel använda hundar med känd patellastatus och att i avel inte använda en individ med officiell patellastatus grad 2 eller mer. Individer med officiell patellastatus grad 1 kan användas i avel men endast med individer som enligt intyg har patellastatus ua.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i SKK hunddatabas

- Att i avel använda hundar med ett känt officiellt ögonlysningsresultat ua, som inte är äldre än ett år, och där resultatet av ögonlysningsresultatet visar att hunden inte bär på någon ärftlig sjukdom eller misstänkt sjukdom av ärftlig karaktär.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i SKK hunddatabas.

- Att i avel endast använda hundar som testats för PRCD-PRA med resultat N/N eller PRA/N. Rekommendationen är att protokollet skickas in till klubben.  Hund med PRA/N får endast användas i avel med individ som är fri N/N.

- Att i avel använda hundar som uppnått fysisk och psykisk mognad.
Rekommendationen är att en tik får sin första valpkull kring två års ålder.
Rekommendationen är att en hanhund är minst ett år och hälsoundersökt, enligt ovanstående rekommendationer, innan den används i avel.
-Att vara medveten om att det gagnar rasen att bredda avelsbasen och att inte överdrivet använda enstaka hanar s.k. matadoravel.
-Att stärka och bredda avelsbasen genom att importera nya individer som i minsta möjliga mån är nära besläktade med övriga, redan i SKK, registrerade individer.
-Att granska och utvärdera avelsarbetet regelbundet för att på bästa sätt behålla rasens särart och föda upp hundar som motsvarar rasstandarden.

Planer 2018

Valpplaner är just planer. Det är inte alltid det blir som man tänkt.  Tik och hane kanske inte alls "faller för varandra". Det kanske inte blir valpar alls trots en lyckad parning. Men planerna inför 2018 ser ut så här - om allt går i lås.

Februari
Två valpar födda.

Augusti
Jolos Make My Day Clementine - SE UCH, FI UCHFantastic Boy Krasotka Moya
Fem valpar födda den 8 augusti. Martha började löpa en hel månad tidigare än beräknat.

2019

Till våren
Mellvin's Hilarious Princess Leia - Nord UCH Eel Gardens Black is Black
SE-JW14 SE UCH Mellvin's 'dorable Hillarie - Bounien Born to be Wild