Rasklubbens rekommendationer är
- Att i avel använda hundar som är fysiskt och psykiskt friska.
- Att i avel använda hundar med känd patellastatus och att i avel inte använda en individ med officiell patellastatus grad 2 eller mer. Individer med officiell patellastatus grad 1 kan användas i avel men endast med individer som enligt intyg har patellastatus ua.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i SKK hunddatabas

- Att i avel använda hundar med ett känt officiellt ögonlysningsresultat ua, som inte är äldre än ett år vid parning, och där resultatet av ögonlysningvisar att hunden inte bär på någon ärftlig sjukdom eller misstänkt sjukdom av ärftlig karaktär.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i SKK hunddatabas.

- Att i avel endast använda hundar som testats för PRCD-PRA med resultat N/N eller PRA/N. Rekommendationen är att protokollet skickas in till klubben.  Hund med PRA/N får endast användas i avel med individ som är fri N/N.

- Att i avel använda hundar som uppnått fysisk och psykisk mognad.
Rekommendationen är att en tik får sin första valpkull kring två års ålder.
Rekommendationen är att en hanhund är minst ett år och hälsoundersökt, enligt ovanstående rekommendationer, innan den används i avel.
-Att vara medveten om att det gagnar rasen att bredda avelsbasen och att inte överdrivet använda enstaka hanar s.k. matadoravel.
-Att stärka och bredda avelsbasen genom att importera nya individer som i minsta möjliga mån är nära besläktade med övriga, redan i SKK, registrerade individer.
-Att granska och utvärdera avelsarbetet regelbundet för att på bästa sätt behålla rasens särart och föda upp hundar som motsvarar rasstandarden.

Planer 2019

Valpplaner är just planer. Det är inte alltid det blir som man tänkt.  Tik och hane kanske inte alls "faller för varandra". Det kanske inte blir valpar alls trots en lyckad parning. Men planerna inför 2019 ser ut så här - om allt går i lås.

Vi väntar valpar till midsommar
e. Bounien Born to be Wild/Wilde
u.SE UCH, FI UCH, DK UCH, NO UCH NORD UCH, SEJW-14 DKW-18 Mellvin's 'dorable Hillarie

Vi väntar valpar första veckan i juli
e. Avgustin My Small Diamonds/Tintin
u. Jolo's Make My Day Clementine/Martha

Väntar på löp
Mellvin's Hilarious Princess Leia - Hane ej bestämd