Rasklubbens rekommendationer är
- Att i avel använda hundar som är fysiskt och psykiskt friska.
- Att i avel använda hundar med känd patellastatus och att i avel inte använda en individ med officiell patellastatus grad 2 eller mer. Individer med officiell patellastatus grad 1 kan användas i avel men endast med individer som enligt intyg
har patellastatus ua.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i SKK hunddatabas

- Att i avel använda hundar med ett känt officiellt ögonlysningsresultat ua, som inte är äldre än ett år vid parning, och där resultatet av ögonlysning visar att hunden inte bär på någon ärftlig sjukdom eller misstänkt sjukdom av ärftlig karaktär.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i SKK hunddatabas.

- Att i avel endast använda hundar som testats för PRCD-PRA med resultat N/N eller PRCD-PRA/N. Rekommendationen är att protokollet skickas in till klubben.  Hund med PRCD-PRA/N får endast användas i avel med individ som är fri N/N.

- Att i avel använda hundar som uppnått fysisk och psykisk mognad.
Rekommendationen är att en tik får sin första valpkull kring två års ålder med alla hälsoundersökningar klara..
Rekommendationen är att en hanhund är minst ett år och hälsoundersökt, enligt ovanstående rekommendationer, innan den används i avel.
-Att vara medveten om att det gagnar rasen att bredda avelsbasen och att inte överdrivet använda enstaka hanar s.k. matadoravel.
-Att stärka och bredda avelsbasen genom att importera nya individer som i minsta möjliga mån är nära besläktade med övriga, redan i SKK, registrerade individer.
-Att granska och utvärdera avelsarbetet regelbundet för att på bästa sätt behålla rasens särart och föda upp hundar som motsvarar rasstandarden.

Planer

Just nu planeras inga valpkullar.

Om du/ni är intresserade av en valp från Mellvin's får du/ni vara beredda på att komma hit och hälsa på först (Coronasäkert) innan några beslut fattas. Dels för att du/ni ska få en uppfattning om rasen (de vuxna) och eventuell valp och för att jag vill träffa blivande valpägare. Förhoppningsvis kommer vi att ha kontakt under hundens liv, till och från.

Jag förbehåller mig rätten att välja valpköpare. Inget kösystem tillämpas.